Blog

Ssk Doğum İzni

Ssk Doğum İzni a


Çalışan kadınlar hangi sosyal güvenceye sahip olursa olsun hamile kaldığı zaman sahip olduğu sosyal hakları merak etmektedir. Yasalar tarafından sunulan doğum izni ssklı, bağkurlu veya emekli sandığına tabi kadınlar için ne kadar? Hem doğum öncesinde hem de doğum sonrasında kadınlara tanınan bir çok hak olduğu herkes tarafından biliniyor.  Doğum izni ve doğum parası bu haklardan sadece birkaçıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu kadınları doğum aşamasında güvence altına almış olup birçok hak tanımıştır. Ssk doğum izni ne kadar, doğum parası ne kadar, doğum esnasında kaç gün izin kullanılabilir gibi birçok soru kadınlar tarafından merak ediliyor. İşte ssk doğum izniyle ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler;

Hamilelik Süreci Nasıl İşler?

Hamile işçiler en fazla 7.5 saat çalıştırılabilir. Gece vardiyalarında hamile işçilerin çalıştırılması söz konusu değildir. Hamile işçilerin hafif işlerde çalıştırılması uygun olup ücretlerinde herhangi bir indirime gidilmesi kanunlarca yasaklanmıştır. Hamile işçilerin doktor kontrolleri için yıllık izinden bağımsız olarak izin kullanması yasaldır.

Doğum Raporu Nedir?

Kadınlara hem doğum öncesinde hem de doğum sonrasında doğum raporu verilmektedir. Kadın işçiler doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta çalıştırılamaz. Doğum raporu 32. haftada başlar. Ancak anne adayları isterse 37. haftaya kadar çalışabilir. Çoğul gebelik söz konusu olurda doğumdan önceki 8 haftalık çalıştırılmama süresine iki hafta daha eklenmektedir.

Ücretsiz İzin Nedir?

Kadın işçi isterse 16 haftalık doğum iznini ardından işçiye altı aya kadar ücretsiz izin verilmektedir. Çoğul gebelik yaşayan işçiler için bu süre 18. haftanın tamamlanmasından sonra başlar.  Ücretsiz doğum izni alıp almamaya kadın işçinin kendisi karar vermektedir. 4857 sayılı İş Kanunu tarafından verilen yasal bir hak olması nedeniyle işveren onayına ihtiyaç duyulmaz.

Süt İzni Nedir?

Kadın işçiler çocukları bir yaşına gelinceye kadar günde 1.5 saat süt izni verilmektedir. 1.5 saatlik süt izninin nasıl kullanılacağına işçinin kendisi karar vermektedir. İsterse tek parça halinde isterse birkaç parça halinde kadın işçi süt iznini kullanabilmektedir. Günlük çalışma izninin içerisinde sayılan süt izni çocuk 1 yaşına gelinceye kadar devam eder. Süt izninin hangi saatler arasında kullanacağına kadın işçi karar vermektedir.

Yarım Çalışma Nedir?

Doğumdan sonra 16 haftalık analık izninin son bulması halinde kadın işçi çocuğunun bakımı için yarım çalışma hakkını kullanabilir. Kadın işçinin isteği doğrultusunda yarım çalışma şartları şu şekildedir:

  • Birinci doğumu yapan kadınlar 60 gün
  • İkinci doğumu yapan kadında 120 gün
  • Sonraki doğumlar için 180 gün süreyle yarı çalışma süresinden faydalanabilirler. Çoğul gebelik durumlarında bu sürelere 30 gün daha eklenmektedir.

Yarım çalışma esaslarını kabul eden işçilerin süt izni ortadan kalkar. Ancak yarı zamanlı çalışma sonrasında çocukları 1 yaşına gelmemiş anneler süt izinlerini kullanabilirler.

Kısmi Çalışma Nedir?

Doğum sonrası tüm izinler bittiğinde ilköğretim çağının başladığı tarihteki aybaşında anne veya baba kısmi çalışmak isteyebilir. İşveren bu talebi karşılamak zorundadır. Kısmi süreli çalışmaya başlayan anne veya babalar aynı çocuk için tekrar bu haktan faydalanamaz ve tam çalışmaya başlayabilir. Tam süreli çalışmaya başlayacak olan anne veya babaların işverenlerine bu isteğini bir ay önceden haber vermesi zorunludur. Ancak anne veya babanın herhangi biri çalışmıyorsa kısmi süreli çalışma talebinde bulunması söz konusu değildir. Anne ve babalar kısmi çalışma hakkından yasalar doğrultusunda faydalanmaktadır. İşveren bu durumu haklı fesih sayarak işçinin çalışmasını kesinlikle feshedemez, işten çıkaramaz.

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.